Ny myndighet till Hässleholm

Det är Statens skola för vuxna, som från den 1 augusti blir en självständig myndighet.
Placeringen i Hässleholm är en följd av regeringens mål att kompensera staden för försvunna försvarsjobb. Målet är att skapa sammanlagt 215 nya statliga jobb i Hässleholm. Men Statens skola för vuxna kommer inte att stå för någon stor andel av de jobben. Bara fyra personer kommer att sitta i Hässleholm och leda verksamheten, som bedrivs i Härnösand och Norrköping. Generaldirektör blir Hans-Inge Persson, som i dag är näringslivschef i Hässleholms kommun. Han har tidigare varit ordförande för den styrelse som lett Statens skola för vuxna. Statens skola för vuxna arrangerar distansutbildning på gymnasienivå och är ett komplement till kommunernas vuxenutbildning. Det är sedan tidigare beslutat att Apotekets distansverksamhet ska skötas från Hässleholm och att den nya inskrivningsmyndigheten flyttas dit, liksom den nya myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.