Sverige var illa ute i finanskrisen enligt IMF

1:48 min

I dag har Internationella Valutafonden kommit med sin Sverigerapport och i 30 punkter spaltar IMF upp problem och rekommendationer. Sverigeansvarige på IMF, Peter Doyle, menade att få svenskar egentligen vet hur illa ute Sverige var i finanskrisen.

IMF levererar en riktig smällkaramell i sin årliga rapport om svensk ekonomi, numera beskriven som urstark.

Peter Doyle använder en drastisk bild: för bara ett och ett halvt år sedan var det läget som en hotande hjärtinfarkt som krävde omfattande kranskärlskirurgi...

Riksbanken utfärdade lån och garantier till banksektorn, en av bankerna, Swedbank, gick igenom en rekonstruktion, det finansiella systemet skakade verkligen, säger IMF, och undrar om svenska folket verkligen visste vad som höll på att hända.

Ett av skälen till problemen är, enligt IMF, att den svenska banksektorn skiljer sig från många andra länder genom att den är större och mer koncentrerad och beroende av kort finansiering och har en stor verksamhet utanför Sverige.

Det finansiella systemet, främst bankerna, har tillgångar som är 5 gånger större än den svenska BNP:n.

Utlåningen till hushållen och bostadsköpen har ju ökat kraftigt i Sverige under lågränteperioden från Riksbanken. Huspriserna har toppat, menar IMF som varnar för en varaktig nedgång i huspriserna i Sverige. Ett sådant prisfall är troligt, även om skuldkrisen i eurozonen inte skulle smitta av sig på tillväxten här, anser IMF.

Mot den bakgrunden avråder IMF från en allt för aggressiv åtstramning av penningpolitiken, som det heter. I klartext betyder det att IMF anser att Riksbanken ska fundera en gång till innan den fortsätter att höja räntan.

IMF delar ut en känga åt den övervakande myndigheten Finansinspektionen. Den har haft svårt att sköta sin uppgift, främst beroende på resursbrist. FI är underbemannat jämfört med andra länder, anser IMF.

Det beror på att det svenska banksystemet har växt kraftigt under de senaste 10 till 15 åren. Däremot försäkrar Peter Doyle att IMF har fullt förtroende för Finansinspektionens kompetens.