Oklart om Sverige kan bidra med marina insatser

1:21 min

Nato vill förlänga insatsen i Libyen och har bett Sverige om fortsatt hjälp. Det handlar bland annat om flygspaning, lufttankning och marina insatser. Men frågan är om Sverige överhuvudtaget kan få ner marina insatser till Medelhavet inom 90 dagar, säger Stefan Ring, militärstrategisk expert.

– Visst har vi den typen av kapacitet, men det tar en viss tid innan den marina förmågan kan uppträda i Medelhavet. De uppgifter jag har visar att marinen har förband som står i 90 dagars beredskap, så att från beslut tills dess att vi har marina fartyg på plats får vi räkna med att det tar ungefär tre månader, säger Stefan Ring.

Under våren har Socialdemokraterna drivit att Sverige borde skicka just marina insatser till Libyen, samtidigt som regeringen varit mer tveksam.

I dagsläget är det oklart hur den svenska insatsen ska se ut. De politiska partierna är oense och ska nu förhandla. Men även om det blir en politisk överenskommelse om så kallade marina insatser är det alltså oklart vad Försvarsmakten kan åstadkomma på mindre än 90 dagar.

Ännu har Försvarsmakten inte fått någon förfrågan från regeringen.

– Då blir det svårt för Sverige att hinna med att effektuera en sådan begäran. Då gäller det i så fall att fortsätta med det flygförband vi har nere på Sicilien, säger Stefan Ring.

Ekot har utan resultat sökt försvarsminister Sten Tolgfors och utrikesminister Carl Bildt för en kommentar.