Brister i energimärkningen

Försäljare av tvättmaskiner och frysboxar brister ofta i sin energimärkning. Det framgår av en kontroll.
som Konsumentvägledningen på Gotland gjort. Bara 78 procent av de kontrollerade försäljarna har den godkända märkning som tydligt talar om hur mycket ström till exempel en tvättmaskin drar. Ann-Mari Larsson, konsumentvägledare, hade väntat sig ett bättre resultat.