Inga problem med att sitta på dubbla stolar tycker näringslivschef

Den kommunchef i Olofström, som suttit som styrelsesuppleant i ett privat bolag som kommunen anlitat för mångmiljonbelopp, säger att det inte var meningen att medverkan i bolaget skulle bli så långvarigt som det blev. Kjell Persson, näringslivschef i kommunen, tycker inte att hans styrelsemedverkan är anmärkningsvärd.

Kjell Persson ser inga tveksamheter i att han i egenskap av näringslivschef i Olofströms kommun varit med och bildat ett bolag tillsammans med förre Volvo-chefen Arne Peter. Inte heller i att han därefter själv föreslagit att kommunen skulle anlita bolaget inom ramen för ett av länets största EU-projekt, Projekt Crown, i Olofström.

Enligt Kjell Persson var det inte meningen att hans styrelsemedverkan, som upphörde för drygt en månad sedan, skulle bli så långvarig som den nu blev.

Bolaget har fått jobb för närmare åtta miljoner kronor under det snart tvååriga projektet. Varken kommunledning eller projektets styrgrupp har känt till hans engagemang i bolaget, men Kjell Persson anser sig inte ha gjort något fel. Han står fast vid att att hans medverkan i bolaget har varit nödvändig.