Treåring attackerad av rottweiler

En treårig pojke blev attackerad av en rotweiller i Vasaparken i centrala Norrköping i förmiddags. Den löst springande hunden rusade fram till pojken och hann nafsa på honom innan pojkens mamma lyfte upp barnet. 3-åringen fick inga allvarliga skador.

Polisen, som tillkallades, gjorde bedömningen att hunden var mer lekfull än aggressiv. Det skall nu utredas om hundägaren har gjort sig skyldig till något brott och då riskerar han i så fall böter. Enligt ordningsstadgan skall hundar alltid vara kopplade i Norrköpings parker.