Fler skjutövningar hotar miljön

2:09 min

När militären vill öva mer på vissa skjutfält så varnar Naturskyddsföreningen för att det får konsekvenser för miljön. Bly från ammunition på de allt mer nyttjade skjutfälten hotar växt och djurliv, enligt ordförande Mikael Karlsson.

– Bly är ett ämne som i vissa former är giftigt och man har sett att fågel som får i sig det kan få skador, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.

– När man nu använder ungefär lika mycket ammunition och skott som tidigare så tycker inte jag att man kan tala om ett systematiskt miljöarbete utan här krävs att försvarsmakten anpassar sin verksamhet.

Göteborgs södra skärgård är ett av de områden som försvaret vill kunna övningsskjuta mer på vilket regeringen ska ta ställning till.

Det nya tillståndet skulle innebära tio gånger så många skott som i dag och med det följer i så fall två ton bly ut i naturen de år när tillståndet nyttjas fullt ut.

Enligt Folke Borg på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet är oron obefogad eftersom de redan tar och har tagit prover vid skjutfälten för att se om exempelvis kulor i vattnet läcker och sprider bly.

– Man har faktiskt inte funnit några påtagliga läckage hittills trots att det handlat om fall där ammunitionen legat väldigt länge i vatten.

Mängden farliga ämnen från militär ammunition varierar från år till år och någons central sammanställning görs inte.

Enligt Folke Borg finns ingen anledning att ändra rutinerna för att följa upp hur ammunition kan påverka naturen. Detta trots att skjutövningarna koncentrerats till färre fält och att de på flera ställen vill kunna skjuta mer. Enligt Borg kommer det alltid att finnas vissa blyutsläpp.

 – Vi kan inte förändra ett förhållningssätt utan att sluta öva och då fungerar inte vår huvuduppgift längre.

 – Det finns andra verksamheter som säkerligen släpper ut betydligt mera bly, gruvverksamhet och sådant.

Men den argumentationen biter inte på Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.

 – Vi har en problematik där många bäckar små ger stora effekter och det fungerar inte logiskt att motivera någonting dåligt genom att peka på någonting sämre.