Ung vänster, KDU och CUF väljer ny ledare i helgen

13 min

Flera politiska ungdomsförbund står i begrepp att byta ledningar. Men vilken är ungdomsförbundens roll och uppgift idag? Torbjörn Nilsson, politisk redaktör Fokus, Stefan Lindborg, Ung vänster och Aron Modig, nyvald ordförande KDU medverkar.