Askersund

Tre kubik gift läkte ut

Tidigt i morse läkte tre kubikmeter ogräsbekämpningsmedel ut, när en traktor välte på en åker i Sänna söder om Askersund.

Först fanns oro att medlet skulle läcka ut i Hultsjön och vidare mot Vättern, eftersom ogräsbekämpningsmedlet det handlade om är lösligt med vatten.

Räddningstjänsten har sanerat och miljöhandläggare från Askersund kopplades in, men man kunde konstatera att det inte fanns någon risk för större miljöpåverkan.

Medlet som läkte ut var Galera. Det reagerar med vatten och är nytt på den Svenska marknaden.
Bland annat används det för att bekämpa ogräs i raps.