Stockholms stad har flest p-vakter och drar in mest pengar av felparkerarna

Stockholms stad har flest parkeringsvakter i hela landet.
Förra året blev de ännu fler, då utökades antalet helårstjänster med 88 stycken och Stockholms stad nu har alltså sammanlagt 200 heltidsanställda parkeringsvakter.

Stockholm är dessutom den kommun i landet som har såväl högst parkeringsavgift som högsta p-bot för felparkerare.
Och under 2003 drog Stockholms stad in knappt 147 miljoner i felparkeringsavgifter.
Allt detta visar en undersökning som Svenska Kommunförbundet har gjort.

(