Snusning mindre riskfyllt än rökning

En medicinsk undersökning visar att rökning, men inte snusning, ökar risken för diabetes. Studien som genomförts är ett samarbete mellan och Umeå universitet och Luleå sjukhus.

I Sverige lider ca 250 000 människor av diabetes typ 2, den som brukar kallas för åldersdiabetes. Orsakerna är oftast en kombination av ärftlighet, övervikt och fysisk inaktivitet. Andra anledningar kan vara psykosocial stress och rökning.

Eftersom snusare exponeras för minst lika mycket nikotin som rökare och snusningen är mycket vanlig i norra Sverige, har forskargruppen studerat om även snusning ökade risken för insjuknande i typ 2 diabetes. Inom ramen för MONICA-undersökningen i norra Sverige undersöktes 3 384 män mellan 25 och 74 år. Drygt hälften undersöktes igen efter nio år. Bland de män som rökte hade förekomsten av diabetes nästan fördubblats.

Bland snusarna utvecklade ingen person diabetes. Under uppföljningen hade rökare en fyrdubblad risk att få diabetes och exrökare en tredubblad risk. Skillnaderna i risk kunde inte förklaras av fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion eller olika grad av bukfetma.