Malmström vill ha mer fokus på korruption i EU

1:36 min

Korruptionen i Europa beräknas kosta över 1 000 miljarder kronor per år. I dag la den ansvariga EU-kommissionären, Cecilia Malmström, fram en rad förslag för att minska problemet.

– Andelen pengar som försvinner i mutor och korruption är lika hög i EU som hela den gemensamma EU-budgeten, alltså en procent av EU:s samlade BNP. Fyra av fem medborgare i EU säger att korruption är ett problem i deras land.

På många håll i Europa saknar makthavare intresse för att bekämpa till exempel mutor, säger Cecilia Malmström. Även om Sverige anses vara relativt lite korrupt menar hon att den aktuella mutskandalen i hennes hemstad Göteborg tydligt visar att problemet finns även i Sverige.

Cecilia Malmström föreslår i dag ett nytt system för att övervaka och bedöma hur EU:s medlemsländer arbetar mot korruption, till exempel hur deras lagstiftning ser ut och hur väl den efterlevs.

Till viss del handlar det om "naming and shaming" - att peka på de EU-länder som inte sköter sig tillräckligt väl.

– Om man bara gör en lista med ”naming and shaming” gör det inte så stor skillnad. Men om man förser det med konkreta förslag så kan det bli ett användbart verktyg, säger Cecilia Malmström.

EU-kommissionen arbetar nu med förslag mot korruption inom sportvärlden, aktuellt inte minst i det internationella fotbollförbundet Fifa.
Senare i år kommer Cecilia Malmström presentera ett nytt lagförslag på EU-nivå om att frysa tillgångar som människor har fått genom korruptionsbrott.