Rädda Barnen:

Bristande familjepolitik ökar barnfattigdom

1:24 min

Det svenska välfärdssamhället har blivit sämre på att utjämna de sociala klyftorna. Det är en av orsakerna till varför barnfattigdomen har ökat det senaste decenniet, hävdar Rädda Barnen i en rapport i dag.

Mer än vart tionde barn, cirka 220 000, lever i fattigdom i Sverige.

Rädda Barnens nya rapport, gjord av professor Tapio Salonen, är en granskning av hur den ekonomiska familjepolitiken har påverkat barnen de senaste tio åren.

Svaret är att politiken, sedan 2003, har tappat i sin förmåga att jämna ut skillnaderna mellan rika och fattiga barnfamiljer.

För tio år sen bidrog familjepolitiken till att pressa ner andelen fattiga barnfamiljer till 8-9 procent. I dag är den uppe i 15 procent.

Helt utan familjepolitik skulle 25 procent av de svenska barnfamiljerna vara fattiga, enligt EU:s definition, där de som tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten räknas som fattiga.

En förklaring till den ökande barnfattigdomen i Sverige, enligt Rädda Barnen, är att den del i familjepolitiken som fungerar som omfördelande har minskat under hela decenniet.

I rapporten ges några exempel på försämringarna. Det handlar om att det är svårare att få bostadsbidrag och att allt fler bara får garantinivån i föräldraförsäkringen.

Rädda Barnen kräver nu en utredning om den ekonomiska familjepolitiken, samt omedelbara åtgärder såsom en höjning av grundnivån i föräldrapenningen samt högre underhållsstöd som dessutom ska knytas till inflationen.