Gazprom sätter press på transitländer

1:35 min

Det ryska gasmonopolet Gazprom meddelar att förhandlingarna om att ta över Vitrysslands gasledningsnät är i slutfasen. Samtidigt pågår diskussioner om exportpriser och transitavgifter på den ryska gasen till både Vitryssland och Ukraina.

Gazproms vd Aleksej Miller säger att dokumenten håller på att förberedas så att Gazprom kan ta över återstående delen av det vitryska gasledningsnätet Beltransgas.

Mellan 2007 och 2010 köpte Gazprom stegvis sammanlagt 50 procent av Beltransgas men i samband med den akuta ekonomiska krisen i Vitryssland tvingas nu landet sälja ut de resterande 50 procenten.

Det var i lördags som en grupp forna sovjetrepubliker med Ryssland i spetsen beviljade ett lån till Vitryssland på tre miljarder dollar på tre år. Men förutsättningen för lånet är att vitryska statliga bolag säljs ut för att få in ytterligare 7,5 miljarder dollar till det krisdrabbade landet.

Under tiden pågår förhandlingar om det ryska gaspriset till både Vitryssland och Ukraina. Båda länderna försöker övertyga den ryska sidan om att de i dagsläget betalar för mycket, men Gazprom-chefen Miller hotar nu med att exportpriserna till Rysslands grannländer snarare kan bli ännu högre.

Dessutom kommer det motstridiga uppgifter från Gazprom om transitgasen genom Ukraina och vidare till övriga Europa. Nyligen talade Aleksej Miller om att dirigera om 20 miljarder kubikmeter gas årligen från de ukrainska ledningarna till Nordstream, den ryska gasledningen under Östersjön som skruvas på senare i år. Det skulle betyda att Ukraina mister 700 miljoner dollar årligen i transitavgifter.

Miller har nu försökt lugna den ukrainska sidan med nya försäkringar och enligt vissa bedömare kan det tidigare utspelet ha varit en upptakt till de kommande förhandlingarna.