Hylte

Utvisningen till Europadomstolen

1:37 min

De som engagerat sig i att en 16-årig pojke från Hylte ska slippa utvisas till Vietnam ger inte upp hoppet. Nu anmäls ärendet till Europadomstolen, samtidigt som 16-åringen fortsatt hålls gömd.

En av dem som engagerat sig i fallet är 16-åringens klassföreståndare Lena Svensson på Örnaskolan.

– Vi kommer att skicka in till Europadomstolen och försöka få det här upphävt på något sätt, säger hon.

Om fallet skulle tas upp av Europadomstolen skulle den 16-årige pojken och hans bror inte behöva gömma sig, och det skulle innebära att de skulle kunna gå klart sina utbildningar.

Lena Svensson säger att det kan ta upp till tre-fyra år innan en dom faller, och fram till dess skulle pojkarna alltså kunna vistas och gå i skolan i Sverige.

Europadomstolen kan pröva länders skyldighet att leva upp till Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna. Lena Svensson och de övriga i nätverket kring de båda pojkarna hoppas på att deras överklagan hjälper.

– I bästa fall att de får stanna och att de inte behöver åka till Vietnam.

Vad är det ni anser att Migrationsverket har gjort fel?

– De säger att pojkarna inte anpassat sig och det tycker inte vi stämmer. De pratar jättebra svenska och har bra betyg. De stora bristerna är att Migrationsverket inte har haft någon kontakt med skolorna och frågat hur det går för grabbarna, säger Lena Svensson.

Nu är det avslutningsvecka med friluftsdagar och utflykter och klass 9D på Örnaskolan saknar sin klasskamrat.

– De tycker att det är jättetråkigt. De tycker det är roligt om alla kan vara med och vara delaktiga nu när de slutar nian, säger Lena Svensson.