"Demokrati kom från kristendomen"

1:17 min

Sveriges kristna arv tigs ihjäl, säger Britt Aspenlind, Malmö, som hävdar att vi inte skulle haft vare sig demokrati eller jämlikhet utan kristendomen:

Religioner har inte monopol på människors lika värde, kontrar Mats Ohlsson.

Hur stor roll spelar kristendomen för dej i ditt liv?

Britt Aspenlind, Malmö, tycker att korset i den svenska flaggan synliggör hur stor roll kristendomen har spelat för vårt samhälle och kultur. Det sägs att Sverige är sekulärt, men kristendomen spelar större roll än många vill kännas vid. Och när det kristna arvet förtigs sågar vi av den gren vi sitter på, tycker hon.

Medhåll får hon från Henry Andersson, pensionerad präst från Umeå:

Men det är skillnad på kulturarv och kultur, påpekar Mehrdat Darwishi, Stockholm. Kristendomen tillhör dåtiden, nuförtiden är Sverige sekulärt. Alla de tre abrahamitiska religionerna - det vill säga kristendom, judendom och islam - kan avskaffas, tycker han:

Mats Ohlsson i Eskilstuna håller med Mehrdat Darwishi, och tycker inte att kristendomen kan tillskrivas äran för allt som räknats upp:

Även Lars Taxén från Stockholm går emot Britt Aspenlinds resonemang:

Fredrik Vinge skriver i ett mejl att Aspenlind har fått saken om bakfoten: