Krönika

Ronnie Glysing omvald som ordförande i SHL

Den 29 maj genomförde SHL Stockholm Hockey League sitt årsmöte för att välja styrelse och pressentera verksamhetsplan för säsongen 2011/2012.

Ronnie Glysing, som varit ordförande under föreningens första verksamhetsår, ville gärna fortsätta sitt påbörjade arbete och valdes till ordförande för den kommande säsongen.

Den formella delen av årsmöte genomfördes snabbt och den enda frågan som tog lite längre tid, var när årsavgiften för klubbarna skulle fastställas.

Här är några punkter ur föreningens gedigna verksamhetsplan:

1. Genomföra en pressträff inför seriepremiären den 14 september.

Spelschemat för grundserien är redan fastställt, mycket tack vare att SHL gjort förarbetet. Den 25 maj presenterades ett förslag som Svenska Hockeyförbundet godtog i sin helhet.

Förbundet beaktade därmed SHL:s önskemål om att slippa uppehållen som innebär att lagen vid några tillfällen är tvungna att spela tre matcher i veckan.

Pressträffen planeras till veckan 5 till 9 september och genomförs i första hand i studio 4 på Sveriges Radio med hjälp av Lasse Persson och Lennart Hanson. Huvudtemat för träffen är att intervjua lagets tränare.

Om detta inte går att genomföra kommer träffen att genomföras på Idrottens Hus.

2. Vidareutveckla samarbetet med SISU Idrottsutbildarna.

SHL har träffat en överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna i Stockholm om att klubbarna i Stockholm får genomgå en utbildning kalla ”Vinnande Förening”.

Syftet med utbildningen är en kvalitetshöjning som resulterar att föreningen blir licensierade vilket kan komma att ha stor betydelse i framtiden.

SHL vill också ha hjälp av SISU med utbildning av personer som idag bidrar med egna filmer på föreningarnas hemsidor.

3. Starta direktsända matcher med hjälp av Xenter i Botkyrka.

SHL har sökt kontakt med de elever som går Yh-utbildning på Xenter i Botkyrka. Det gäller elever som går linjen för ”Live-Tv, sport och utbildning” och som är villig att sända en match i veckan inom ramen för sin praktikutbildning.

4. Söka samarbete med olika allmännyttiga fastighetsbolag.

SHL skall försöka få till stånd en mer likartat samarbete med de olika fastighetsbolagen som finns i de olika stadsdelarna eller kommunerna. Syftet är att tillsammans hitta erbjudande om ger olika värdefulla mervärden till hyresgästerna.

5. Få till stånd ett avtal med något spelbolag för att stärka ekonomin.

Årsmötet var från början planerat på Gotland och då skulle föreningen samtidig göra ett besök på Svenska Spel och undersöka möjligheten om ekonomiskt stöd för verksamheten. Då mötet flyttades till Stockolm flyttades träffen med Svenska Spel också fram i tiden.

Mötet är extra viktigt då flera spelbolag vill samarbeta med SHL, men föreningen vill först höra med Svenska Spel och också få reda på regelverket kring denna typ av sponsring.

6. Likartade hyresvillkor för föreningens klubbar.

Under det första verksamhetsåret har SHL kunnat konstatera att kostnaderna för de tio klubbarna är mycket olika vad det gäller hyra av ishall.

SHL har för avsikt att göra en sammanställning av villkoren för klubbarna som de han ha med sig i kommande förhandlingar vad det gäller hyresvillkoren.

7. Serie D utmanar någon av de övriga grupperna i en All Star-match.

Förra säsongen fanns långt framskridna planer på att efter att grundserien var färdigspelad skulle serie D möta serie F i en All Star-match. Karlskrona tog på sig ansvaret för att ett lag från den egna gruppen skulle komma till spel i Nyköping. Tyvärr hoppar Karlskrona av alldeles för sent för att SHL skall kunna få till stånd det planerade mötet med någon av de andra seriegrupperna.

SHL har för avsikt att göra ett nytt försök att få tillstånd en ny All Star- match mot i första hand grupp E.

Det är bara att konstatera att styrelsen i SHL har satt upp högt ställda mål för sin verksamhet 2011/2012. Det kommer att bli intressant all följa händelseutvecklingen i föreningen och ni kommer fortlöpande att få information i Hansons Hörna.

Lennart Hanson
hanson@sr.se