Kritik mot antroposofiska mässlingråd

1:41 min

Antroposofiska Vidar-kliniken i Järna kritiseras i en debattartikel i Dagens Nyheter idag för att man på sin hemsida har tveksamma och rentav direkt farliga rekommendationer kring sjukdomen mässling. Vidarkliniken ingår i Vårdval Stockholm, och landstingets chefsläkare Henrik Almqvist säger att kliniken nu måste ändra informationen på sin hemsida.

– De har i det här fallet givit en något vinklad information, och det måste korrigeras. Det är vi noga med.

– Hur ska ni göra då?

– Vi har ju dels en regelbunden uppföljning, men nu kommer vi att lägga in ett extra uppföljningsbesök med medicinsk rådgivare och avtalsansvarig. Då ska vi träffa de ansvariga vid Vidarkliniken, föra en diskussion och få till stånd en ändring, säger Henrik Almqvist.

 Det den antroposofiska Vidarkliniken får kritik för är dels att man på hemsidan på Internet påstår att vaccin mot mässling kan orsaka autism hos barn, trots att fler vetenskapliga studier visat att så inte är fallet,  dels också rekommenderar föräldrar till febersjuka barn att gnugga barnets hud med borste för att mässlingutslagen ska blomma ut över hela kroppen.

– Det rådet är direkt felaktigt, säger Landstingets chefläkare Henrik Almqvist. Det saknar evidens och vetenskaplig grund. Det är inte det man ska göra, säger han.

– Mässling är ju dessbättre en sällsynt sjukdom idag, men inte ska man borst. Man ska låta det sjuka barnet få lugn och ro och ge febernedsättande och vätska.

Tidigare har länets smittskyddsläkare på Smittsskydd Stockholm reagerat mot Vidarklinikens minst sagt avvikande råd när det gäller behandling av mässling. Nu gör alltså Hälso-och sjukvårdsnämdnes förvaltning detsamma - orsaken är givetvis att Vidarkliniken har auktoriserats inom ramen för Vårval Stockholm - och då förbundit sig att bland annat följa Socialstyrelsens riktlinjer.

Men Jackie Swartz, barnpsykiatriker vid Vidarkliniken, tillbakavisar kritiken och menar att den är felaktig.

– Att vaccinera, eller inte vaccinera mot mässling är alltid föräldrarnas beslut, säger han. Det är upp till varje förälder att själva inhämta information på Vidarkliniken eller Smittskyddsinstitutet eller var det nu kan vara, säger han.

– Det är ju en sak för föräldrarna. Det är ju inte vi som ska besluta det, säger Jackie Schwartz till Radio Stockholm.

Reportrar Samira Zayane och Ulf Bungerfeldt