Bra läge för Västmanland

Västmanland går emot trenden i landet när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioneringar.

Kostnaden för sjukpenningen i Sverige beräknas minska med fyra och en halv miljard kronor i år, jämfört med förra året. Men samtidigt ökar kostnaden för förtidspensioneringarna ungefär lika mycket.

- Det handlar egentligen om att människor flyttas från en åtgärd till en annan, säger Robert Granath, direktör på Försäkringskassan i Västmanland.

I Västmanland är utvecklingen mer positiv. Antalet dagar med sjukpenning har sjunkit med tio procent under första halvåret i år, jämfört med första halvåret 2003.

Förtidspensioneringarna har bara ökat med fyra procent under samma period.

- Vi ligger ungefär ett år före många andra län. Rehabiliterings-verksamheten fungerar bättre hos oss. Bland annat har vi utbildat läkare, vi har fått igång samarbete med arbetsgivare och arbetsförmedlingen så att vi kan hjälpa människor att komma ut i arbete, säger Robert Granath.

På Riksförsäkringsverket tror man att det är en tillfällig lösning att långtidssjukskrivna förtidspensioneras. Istället måste arbetet med att få ut sjukskrivna i arbete förbättras i hela landet.

Målet är att antalet dagar med sjukpenning ska halveras i landet till 2008, samtidigt som antalet nya förtidspensioneringar ska hållas på samma nivå.

I Västmanland är man närmare det målet än riksgenomsnittet.