Nytt förslag mot terrorism i Storbritannien

2:20 min

Den brittiska regeringen lägger fram ett nytt förslag för hur man ska förhindra framväxten av terrorism i landet. En förändring är nödvändig, säger inrikesminister Theresa May eftersom det nuvarande antiterrorismprogrammet innebär att extremistiska organisationer får statligt stöd.

Den brittiska inrikesministern Theresa May anser att det finns allvarliga brister i det terroristbekämpningsprogram som den tidigare Labourregeringen införde efter självmordsattentaten mot tre tunnelbanetåg och en buss i London sommaren 2005 då 52 människor dödades.

Till exempel fick muslimska organisationer som regeringen betraktar som extremistiska pengar för att själva förhindra att deras medlemmar blev terrorister. De här organisationerna utgör en grogrund för terrorism, anser Theresa May, och de kommer inte att få några pengar längre.

Som extremistiska definieras nu grupper som uttryckligen motsätter sig grundläggande brittiska värderingar och inrikesministern nämner demokrati, mänskliga rättigheter, likhet inför lagen och delaktighet i det brittiska samhället.

Det ska också bli en förändring av hur antiterrorpengar disponeras. I stället för att som tidigare satsa pengar utifrån hur många muslimer som finns i ett område så ska det som avgör istället vara hur stor risken är att invånare i ett område ska radikaliseras. Det ska också bli fokus på att förhindra att människor radikaliseras i skolor, på universitet, via internet och i fängelser.

Labours skugginrikesminister Yvette Cooper håller med om att förändringar behövs, men tycker att regeringen alltför lättvindigt kastar skulden på den tidigare Labourregeringen och att det som nu presenteras är lösningen på terroristbekämpningen.

Det här är svårt och förändringar måste göras hela tiden, menar Labourpolitikern Yvette Cooper som också kritiserar regeringen för att skära ner de statliga anslagen till terroristbekämpningen.