P1

Gudstjänsten: Skapelsens mångfald

Gudstjänst med folkmusik från Almundsryds kyrka i Ryd. Domkyrkokomminister Carina Samuelsson predikar. Kyrkoherde Magnus Hedin är liturg. Folkmusikgruppen Bessman och Ralf Novak Rosengren medverkar.