Libyeninsatsen breddas och förlängs

0:20 min

Regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ingått en uppgörelse om en förlängning av den svenska Libyeninsatsen. Den är inom tidigare riksdagsmandat, men med förändrat innehåll.

Välkomna, säger Carl Bildt, utrikesminister.

– Det är en stark och bred överenskommelse, genom det sakliga innehållet, säger utrikesministern

Den visar för omvärlden ett Sverige som är berett att ta ett stort ansvar. Det militära trycket bör behållas för att påverka den politiska utvecklingen, konstaterar han.

Carl Bildt säger också att den svenska flyginsatsen är bättre än den Natoländerna har själva. Det kommer bli mer spaningsinsatser än som gjorts hittills.

– Vi öppnar också för att flyginsatserna kan fortsätta vid en vapenvila, säger Carl Bildt. En vapenvila måste också övervakas från luften.

– Vi är beredda att ställa en bordningsstyrka och personal för information till förfogande.

Imorgon förmiddag läggs propositionen till riksdagen för att fatta beslut. Bildt hoppas på en förkortad propositionsbehandling för att få ett beslut redan nästa vecka.

– Det blir en smidig övergång som är tillfredställande, säger Carl Bildt. Han tackar också för öppna och konstruktiva diskussioner, ett öppet, konstruktivt och bra samarbete som lett fram till detta beslut.

Miljöpartiets talesman Åsa Romson fortsätter:

– Idag är inte dagen då man ska avblåsa vapenembargot mot Libyen och Kadaffi. Det är inte idag det ska avslutas. Den svenska insatsen bör förlängas för vi har förhoppningar att det militära trycket kan leda till en politisk förändring, som vi vill åstadkomma.

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesman för socialdemokraterna:

– Sverige är ju världsledande på detta område, säger han och hävdar att det var socialdemokraterna, som var drivande i detta att Sverige skulle deltaga.

– Detta är unikt, vi socialdemokrater var redan från början drivande i processen. Vi behöver dock bredda insatsen, göra annat än flyginsatser, fortsätter han.

Han var själv i FN och mötte frustration över att inte mer gjordes än Natoinsatsen. Där saknades humanitär insatser.

– Ska Sverige vara med och bredda insatsen skapa politisk förändring och få till en demokrati i Libyen, säger Ahlin.

– Jag har haft kontakter inom Nato hela tiden, vi socialdemokrater visste var det fanns brister i denna operation. Därför är det positivt att vi tillsammans med regeringen nu gjort en bred överenskommelse.

– Om vi bestämmer oss för att delta ska det vara en verkningsfull insats, säger han. Det är ingalunda något Sverige behöver skämmas för, vi bidrar med något som Nato efterfrågat.

– Det läggs ut uppdrag hela tiden, fortsätter Carl Bildt.

– Vi har varit med i luftpatrullering, det bortfaller nu. Det har Nato redan resurser till. Det mervärde vi kan bidra med är flygspaning och så finns brister när det gäller bordning och brister när det gäller information. Det kan handla om information till befolkning i de länder det handlar om, fortsätter Bildt.

– De militära insatserna är betydelsefulla för att upprätthålla trycket för att få en politisk förändring. Sen bidrar vi med fotospaning, för att bekämpa stridsvagnar eller se flyktingströmmar som kan behöva hjälp, säger Carl Bildt.

Sverige är framförallt finansiär, det operativa sköts av andra, som Läkare utan gränser eller Röda korset.

– Det handlade om en flygförbudszon, det var riksdagsbeslutet, säger Urban Ahlin. Vi åkte dit med det, men konstaterade att det uppdraget redan var upptaget. Däremot saknades fotospaning.

Urban Ahlin hur förklarar du kovändningen om Jas gripenplanen?

– Vi vet om hur en sådan här förhandling går till. Det är öppna diskussioner och ibland går det ganska tufft till. Vi har ingalunda uteslutit att Jasplanen skulle användas, vi vill göra en insats men inte någon halvdan utan det vi gör ska vara bra. Fokus i denna uppgörelse är att vi har en bredare palett, svarar Urban Ahlin. 

– Libyens regim är svag, desperat och förlorar dag för dag. Det omvärlden oroas för är en slags desperata aktioner från Kadaffis regim. Ett fartyg lastat med vapen eller en attack mot en stad med tungt artilleri, säger Urban Ahlin.

– Min erfarenhet av denna typ av samtal, som vi fört är att de förs bäst öppet, konstruktivt och privat, säger Carl Bildt. Det har varit mycket skvalp i övrigt i media, men jag har försökt att inte delta i det.

– Vi vill ha, som alltid i Sverige, en bred uppgörelse, inflikar Åsa Romson. Vi har hittat det nu, säger hon.

Varför inte vänsterpartiet är frågan till Carl Bidlt.

– Vi hade dem med, men mot bakgrund att de sagt att de inte ville vara med pratade jag med Lars Ohly igår om han ville vara med eller inte. Då var beskedet nej. Sen var jag inte medveten om att han skulle gå till pressen, svarar Bildt.

Ramen från riksdagen är oförändrad och samma mandat från riksdagen gäller. Personellt innebär det inte någon stor skillnad, enligt Carl Bildt. Det är regeringens ansvar att se till att vi håller oss inom ramen, vad gäller personal och flygplan.

Men det kan komma oväntade utgifter, enligt Bildt:

– Svenska flygvapnet är inte dimensionerat för sandstormar, säger Carl Bildt och då innebar det att vi fick flyga ned personal som kunde fixa det.

Uppgörelsen innebär att försvarsminister Sten Tolgfors kan berätta för sina kollegor i Nato på möte i Bryssel i dag vad Sverige kan erbjuda framöver.

På mötet väntas försvarsalliansen besluta att förlänga hela den internationella insatsen i Libyen med tre månader räknat från den 1 juli.

Den svenska insatsen i Libyen består framför allt av åtta Gripenplan som spanar för att kunna upprätthålla den flygförbudszon som FN:s säkerhetsråd har beslutat om.

Inför en förlängning har Nato i brev och samtal med svenska regeringen bett om fortsatt flygspaning, men också bland annat soldater som ska kunna borda fartyg. En förlängning kräver en ny proposition, som måste läggas snart så att riksdagen kan anta den senast den 22 juni. I den förra uppgörelsen ingick alla partier utom SD.