Mer utsläpp än beräknat från Fukushima

Japanska myndigheter har höjt bedömningen av hur mycket radioaktivt material som släpptes ut vid olyckan på kärnkraftverket Fukushima. Enligt tidigare bedömningar släpptes det ut upp till 630 000 terabecquerel, men enligt den japanska kärnsäkerhetsmdigheten NISA var utsläppet 770 000 terabecquerel.

Beräkningarna bygger på ny information från kraftbolaget Tepco, och på nya datorsimuleringar. Enligt de japanska myndigheterna innebär den nya bedömningen inte större hälsorisker för människor än de tidigare. 

Vid tjernobylolyckan nådde utsläppen 5,2 miljoner terabecquerel, eller nästan sju gånger så mycket radioaktivitet.

Läs mer: