Libyen

8:57 min

Efter en överenskommelse mellan regeringen, (S) och (MP) kommer den svenska Libyeninsatsen att fortsätta. Vi talar om vägen fram till det politiska beslutet och den svenska insatsens betydelse för NATO-operationen. Medverkande bland andra säkerhetsanalytiker Mike Winnerstig från Totalförsvarets forskningsinstitut, Amro Abdel Bari och Stefan Wilson, Överstelöjtnant svenska insatsstyrkan. 17-timmen

Klockan 16:00 reportage och samtal med Studio Ett:s Pontus Mattsson. 16-timmen