Vad händer om ens sexuella läggning inte accepteras?

Hej!
Vad händer om man inte kan leva ut sin sexualitet, då man brottas med familjen som inte accepterar ens sexuell läggning och då ens religion av Jehovas Vittnen fördömer en och försöker intala att det går att ändra på eller så får man leva i celibat. Undrar hur många andra killar och tjejer lider som jag.
/Outcast

Hej Outcast!

Först och främst är detta extremt allvarligt och oacceptabelt. Ofta brukar man benämna liknande situationer som hedersrelaterat våld. Våldet kan förekomma genom upplevda hot ifrån familjen, släkt, vänner, kollegor, klasskamrater eller ett trossamfund.

Det kan drabba personer som lever och känner saker utanför heteronormens strikta ramar. Att vara eller leva icke-heterosexuellt bryter ett tabu. En sexuell läggning utanför heterosexualiteten kan då uppfattas som att det ”påför skam” inom familjen, trossamfundet eller vännerna. Det är viktigt att poängtera att det är liknande mönster i olika kulturer, familjemönster och religioner.

Att inte få möjlighet att leva ut sin sexualitet kan medföra negativa känslor såsom ångest, depression och tär på din självkänsla. Du kanske upplever att du inte kan röra dig var du vill, du måste dölja var du är eller vem du träffar. Andra saker som påverkar är att din familj inte kan förstå dig eller så kan du inte prata om saker som du upplever är viktigt.

Ungdomsstyrelsen har gjort en undersökning som visar att en av fem unga HBT- personer anger att de har varit utsatta för våld av olika slag inom familjen. Detta visar tyvärr en alarmerande siffra.

Du ska veta att det ALDRIG är okej att bli fördömd på grund av din sexuella läggning. Kanske upplever du att det är svårt för dig att prata med någon i din närhet? Om du är orolig för att någon ska berätta vidare eller använda detta emot dig är det viktigt att du tar direktkontakt med något professionellt skyddsnät.

Det finns hjälp att få. Det har du rätt att få genom polisen, socialtjänsten och din skola beroende på din ålder. Gå gärna in och läs mer om dina rättigheter på  . Där finner du även andra kontaktuppgifter för vidare hjälp.

Låt dig aldrig förtryckas. Glöm aldrig dina rättigheter och att våld och kränkningar är förbjudna handlingar!

Varma hälsningar, Robert.