Situationen i Libyen

6:03 min

Igår beslutade Sverige att fortsätta insatsen i Libyen. Men hur ser behoven ut i landet där striderna fortfarande rasar? Reportage av Mikael Sjödell, Håkan Widman och Sanarya Kalamgi.

Ett av de nya inslagen i den svenska Libyeninsatsen är att Sverige nu ska kunna delta i informationsoperationer mot Khadaffi-regimen. I Enköping finns sedan januari i år ett psyops-förband som utför psykologiska operationer. Samtal med Erik Mårtensson, överstelöjtnant på psyops-förbandet.