Svårt att ringa från Öregrund

I Östhammars kommun berörs nu på eftermiddagen drygt 3 000 hushåll av ett stopp i tele- och datatrafiken. Avbrottet gäller främst Öregrundområdet och började vid 13.30-tiden. Vad felet beror på vet man ännu inte, och felet kan hålla i sig ända fram till i morgon tisdag.

De flesta berörda kunder finns i Öregrund, Norrboda, Söderboda och på Gräsö. Malin Persson, presstalesman på Telia Sonera, säger till Upplandsnytt att de personer som behöver ringa larmnumret 112 kan prova med sina mobiltelefoner, eller se om någon granne inte berörs av samma fel.