Långt kvar till jämställdhet i Sjuhärads fullmäktige

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Sjuhärad har en bit kvar till jämställdhet mellan män och kvinnor. Bara två femtedelar av de ordinarie ledamöterna är kvinnor, visar Radio Sjuhärads granskning. Flest kvinnliga ledamöter finns det i Borås, där nästan hälften av de ordinarie ledamöterna är kvinnor. Sämst är Ulricehamn och Svenljunga, där var tredje ledamot är kvinna.

I Ulricehamn har de kvinnliga ledamöterna startat ett nätverk för att stötta varandra i en ganska mansdominerad värld. Kerstin Berggren är ledamot för socialdemokraterna, och hon tror att kvinnorna försvinner ur politiken dels för att visionerna svalnar, men framför allt för att familj och andra sociala sammanhang får gå före.