Enköpingssoldater beredda hjälpa Libyeninsats

0:42 min

Om det behövs personal för psykologisk krigföring inom ramen för Libyeninsatsen blir det en avdelning från ledningregementet i Enköping, PSYOPS-förbandet, som skickas ned. PSYOPS-förbandet som sysslar med psykologiska operationer har funnits sedan januari i år och är det första av den här typen i Sverige.

Erik Mårtensson, överste löjtnant på PSYOPS-förbandet, får inte avslöja några detaljer om en insats för att hjälpa Natos Libyensinsats, men han berättar vad psykologiska operationer innebär.

– Det är ett sätt att påverka attityder och beteenden hos godkända målgrupper.

Och vad är budskapet då?

– Ett exempel på konkret budskap är att ge upp, att lämna in sina vapen. Det här verkansmedlet kan ju användas vid lågrisk- och lågprofilsnivå och då behöver det inte vara att motparten är fiender och soldater utan det kan även vara civila.

Hur låter budskapet där då?

– Det kan vara allt möjligt. Det kan vara att till exempel inte röra minor för att inte bli skadad, att barn inte ska peka med leksakspistoler mot soldater. Men det här verkansmedlet, det tar väldigt lång tid och vi pratar om månader för att bygga upp det här förtroendet.

Kapten Lucas Linné arbetar på PSYOPS-förbandet som står reda att hjälpa till i Libyen.

Handlar det här enbart om att nå ut med information eller är det också ett sätt att psyka sina motståndare?

– Det är en bra fråga. Om man ser till en konflikt så kanske man skulle kunna se tre olika grupper. Vi ahr en grupp av sådana som är riktigt hårdnackade motståndsmän som är övertygade om att det fredsarbetet som ska genomföras är fel. Här kanske man måste inrikta budskapet på att få dem att sluta slåss, säger Lucas Linné.

Hur skulle ett sådant budskap kunna låta?

– Ja, det kan vara olika från tillfälle till tillfälle, men det skulle ju kunna vara också till exempel att kunna förklara att det är lönlöst att slåss därför att den motståndare som man möter är mycket starkare.

Har du någon uppfattning om i vilken omfattning just det här används i världen i olika krigssituationer?

– Psykologiska operationer eller någon form av påverkan har ju funnits sedan urminnes tider. Jag tror det var Djingis Khaan som lämnade kvar jättelika sköldar och spjut på sina rastplatser efter han hade varit ute med sin armé för att motståndarna skull tro att han hade jättar i sin arme som kunde kasta jättelika spjut.