Färre företag går i konkurs i länet

Företagskonkurserna i länet har minskat med en tredjedel under perioden januari till och med juli i år jämfört med samma period ifjol.

Totalt har 34 konkurser inträffat i Blekinge i år, vilket kan jämföras med 52 stycken under samma period förra året.