Goda framsteg i Kramfors

Ådalsskolan i Kramfors är bäst i länet på att se till att eleverna gör framsteg. Det framgår av en rapport från finansdepartementet, som jämför gymnasieskolornas resultat på ett nytt sätt.
I vanliga fall används slutbetygen som ett mått på hur bra det går för eleverna. I den nya rapporten jämför man dom resultat som eleverna uppnått mot vad dom kunde från början. Rapporten ger Ådalsskolan totalindex 130, Bobergsskolan i Ånge följer tätt efter med index 124. 130 innebär att skolan ligger 30 procent över genomsnittet för alla skolor i landet. Högsta totalindex i landet är 135. Hela länet: Ådalsskolan, Kramfors: 130 Bobergsskolan, Ånge: 124 Nolaskolan, Örnsköldsvik: 117 Parkskolan, Örnsköldsvik: 116 Gymnasieskolan, Timrå: 109 Hedbergska skolan, Sundsvall: 104 Härnösands gymnasium: 98 Gudlav Bilderskolan, Sollefteå: 98 Västermalms skola, Sundsvall: 96 Katrinelunds skola, Sundsvall: 90 Statistiken bygger på resultaten för eleverna som gick ut gymnasiet 1999. Fotnot: Totalindex är ett sammanfattande mått som anger hur skolans olika resultatindikatorer förhåller sig till övriga skolors resultat. Om värdet ligger på till exempel 108 innebär det att skolan ligger åtta procent över det genomsnittliga totalindexet för samtliga skolor. Värden under 100 innebär att skolan ligger under det genomsnittliga totalindex.