Miljöprövningsdelegationen

Skarphälls ytvatten granskas på föroreningar

7:16 min

Vart tar dagvattnet på Förrådsgården vägen, hur mycket är det och vad innehåller vattnet? Det är frågor som Länsstyrelsens Miljöprovningsdelegation vill ha svar på. Vi städar och kollar för fullt, säger Regionens verkmästare

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation vill ha in kompletterande uppgifter när det gäller möjligt förorenat dagvatten från kommuns förrådsgård på Skarphäll, det har vi berättat i våra nyheter under dagen.

Nyheten har väckt en viss uppståndelse både hos Region Gotland, grannarna på Skarphäll och företag som nu sköter förpackningsinsamlingen.

När Radio Gotland undersökt fick vi först uppgifter att det gällde den relitvt nybyggda anläggningen för farligt företagsavfall som avsågs i Miljöprövningsdelegationens skrivelse, men så är det inte. Snarare visar formuleringarna i Länsstyrelsens skrivelsen på den förvirring som råder inom området om vem som gör vad och vem som har tillstånd och ansvar.

Eters reporter Lasse Ahnell har besökt förrådsgården på Skarphäll idag och han har gjort det tillsammans med Regionens ansvariga verkmästare Anders Juhlin.

Enligt de analysresultat som tagits fram handlar det om höga halter av bly och zink som kan ha runnit ut.