Bildt: Turkiet viktig samarbetspartner för Europa

1:47 min

På söndag hålls ett mycket viktigt parlamentsval i Turkiet. Ett land som utrikesminister Carl Bildt anser vara ett av de strategiskt viktigaste länderna för Europa.

Som ett europeiskt transitland för energin från Mellanöstern, och energiländerna kring Kaspiska havet men också med tanke på sin nyvunna roll som en viktig regional spelare i Mellanöstern och Nordafrika.

Det kan vara bråttom att knyta till sig Turkiet närmare EU innan någon annan gör det, säger utrikesminister Carl Bildt.

– Det kommer säkert att bli en konkurrens om att vara samarbetspartner med Turkiet vars vikt i en allt viktigare del av världen kommer att öka. Jag brukar säga att den EU har två verkliga strategiska partners i världen. Den viktigaste strategiska partnern är USA men den andra viktiga strategiska partnern är Turkiet. Om du tittar på de olika problem som vi står inför, det kan vara Afghanistan, det kan vara Iran, det kan vara demokratiseringen i Nordafrika, fredsprocessen i mellersta östern, så finner vi att det finns en mycket stark turkisk komponent i alla försök och möjligheter till lösningar i dessa områden, säger Carl Bildt.

Carl Bildt går inte in på några namn - men säger att det finns politiker i Europa som ger Turkiet felaktiga och ibland fördomsfulla signaler angående landets eventuella framtida EU-medlemskap. Samtidigt som opinionsundersökningar visar att allt färre turkar vill in i EU.

I en färsk undersökning från den USA-baserade oberoende tankesmedjan, Pew Research Center, finns det i dag till och med fler turkiska medborgare som förespråkar närmare kontakter med Mellanöstern än med Europa.

Finns det då en risk att Turkiet en dag vänder EU ryggen och Europa missar tåget i fråga om Turkiet?

– Ja, det kan bli så. Jag hoppas att det inte blir så men det kan bli så. När man talar med människor i Turkiet så vill man ses som en del av Europa. Samtidigt så känner de sig förolämpade av europeiska politiker som inte vill ha dem med. Det är klart att det i förlängningen kan leda till att de kanske vänder sig åt ett annat håll, säger Carl Bildt.