Centralbankschef: ”Räntehöjning är att vänta”

1:54 min

Den europeiska centralbanken, ECB, lämnar sin viktigaste styrränta oförändrad på 1,25 procent. Men centralbanks-chefen Jean-Claude Trichet signalerade att en räntehöjning är att vänta vid centralbankens nästa möte om en månad.

Kodorden "strong vigilance" - stark vaksamhet - har tidigare använts av ECB-chefen månaden innan banken har höjt räntan, så nu räknar marknaden med en höjning till 1,5 procent i juli.

Även de finansiella prognoser som banken presenterade i dag pekar åt det hållet. Tillväxten i eurozonen väntas nu hamna på 1,9 procent under 2011, och inflationsprognosen höjs från 2,3 procent till 2.6 procent.

Utöver räntepolitiken handlade presskonferensen som följde på rådets sammanträde till stor del om krisen i Grekland.

I går, onsdag, slog den tyske finansministern Wolfgang Schäuble fast att Grekland kommer att behöva ytterligare hjälp utöver de 110 miljarder euro som landet redan har fått, annars hotar den första statskonkursen i eurozonen.

Men hjälpen till Grekland är djupt impopulär i Tyskland, och EU:s största ekonomi kan bara gå med på ytterligare ett stödpaket om också de privata kreditgivarna är med och betalar.

ECB befarar att om bankerna tvingas stå för en del av notan, så innebär det i sig en misstroendeförklaring mot hela eurozonen.

Det kommer att orsaka kaos på finansmarknaden och dra ner Greklands kreditbetyg i botten.

– Vi utesluter allt som inte är helt och hållet frivilligt. Jag tänker inte gå in i dialog med en enskild minister, sade ECB-chefen Jean-Claude Trichet.