Regeringens nederlag i riksdagen efter valet

Regeringen har förlorat ett tjugotal av riksdagens omröstningar sedan valet 2010.

Frågorna där den samlade oppositionen stoppat regeringens planer eller drivit igenom egna motioner:

 
Oppositionen driver igenom krav på utredning om säker kontanthantering, i stället för ett avskaffaande av kontanthantering.

 
Regeringens förslag om att genomföra EU:s datalagringsdirektiv bordläggs.

Arbetsmiljön
Oppositionen driver igenom förslag om att arbetsmiljön måste vara en aspekt som tas hänsyn till vid offentliga upphandlingar.

 
Oppositionen driver igenom förslag om skydd för personer som utsätts för upprepat våld och trakasserier.

 
Riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt luftförsvars- och flygindustrikommitté.

Regeringskansliet
Oppositionen driver och vinner två omröstningar som handlar om att regeringskansliet ska spara 300 miljoner kronor.

 
Oppositionen driver igenom förslaget, där regeringen opponerade sig mot tvånget i förslaget.

Vattenfall
Oppositionen sätter stopp för försäljning av statliga Vattenfall.

Nordea, Posten, Telia Sonera och SBAB
Den samlade oppositionen säger nej till försäljning av statens andelar i bolagen.

 
Oppositionen driver igenom förslag om nya riktlinjer för god demensvård.

 
En avgiftshöjning stoppas av oppositionen.

Skolan
Oppositionen kräver utvärdering av skolreformer som genomförts de senaste åren.

 
Oppositionen driver igenom förslag.

De arbetslösas situation
Två omröstningar vinns av oppositionen. Ett förslag som innebär att 100-dagarsregeln ska återinföras och ett förslag som ska göra det enklare för deltidsarbetslösa att stämpla.

Lex Laval med mera.

Anmälningsplikt för huliganer 2012
S-förslag röstas igenom av oppositionen. Enligt beslutet ges nu regeringen i uppdrag att ta fram ett lagförslag om anmälningsplikt så att en lag kan träda i kraft någon gång 2012.

Dessutom väntas det komma fler nederlag för regeringen framöver i frågor om jobbskatteavdraget, socialförsäkringarna samt avregleringar av elmarknad- och järnvägstrafik.