Torsby/Hagfors

Fortsatt flygtrafik till Arlanda

1:23 min

Det blir fortsatt trafik på flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda. Trafikverket har beslutat att ge det estlandsägda bolaget Avies Sverige ett avtal gällande inrikes flygtrafik.

Idag är det Next Jet som trafikerar linjen men bolaget förlorade upphandlingen och Avies kommer nu att starta flygtrafiken den 30 oktober i höst. Avtalsperioden sträcker sig fram till den 24 oktober 2015.

I och med den nya upphandlingen blir kostnaden för flygtrafiken 11,5 miljoner kronor per år vilket är en något lägre kostnad än idag. Kostnaden för hela avtalsperioden blir 46 miljoner kronor under de fyra år som avtalet gäller.

– Det var flera företag som lämnade anbud. Beslutet innebär att en bra tillgänglighet säkras för näringsliv, invånare och besökare i regionen tack vare den upphandlade flygtrafiken. Det var ett bra besked för de berörda kommunerna och för regionen som nu kan nu se fram emot en fortsatt bra utveckling i Värmland, säger Håkan Wennerström regionchef vid Trafikverket.

Hagfors flygplats har 3 300 passagerare per år och Torsby flygplats 3000 passagerare per år.