Miljonböter varje månad för Sverige

1:38 min

Sverige ska betala drygt 2,5 miljoner kronor i månaden som straff för att inte ha infört datalagringsdirektivet. Det tycker EU-kommissionen som nu skickat in sin stämning mot Sverige till EU-domstolen.

Att EU-kommissionen skulle dra Sverige inför domstol för brott mot att införa regler om att registrera telefonsamtal och e-post har stått klart sedan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tvingat regeringen att skjuta upp genomförandet av lagen ett år.

Processen är nu igång och häromdagen fick svenska regeringen ta emot den stämningsansökan EU-kommissionen skickat in till EU-domstolen i Luxemburg.

Stämningen går ut på att Sverige vägrar att följa ett tidigare domstolsbeslut om att införa direktivet om datalagring. Den domen slår bara fast att Sverige inte infört datalagringsdirektivet i tid.

I stämningsansökan skriver EU-kommissionen att Sverige från och med EU-domstolens dom från februari förra året enligt dagens eurokurs ska betala ungefär 90 000 kronor om dagen i böter.

Det betyder att bötesbeloppet till och med i dag redan är uppe i drygt 42 miljoner kronor.

Slutsumman för böterna kommer att bli minst sjuttio miljoner eftersom regeringen enligt nuvarande riksdagsbeslut inte kan införa lagen förrän i mars nästa år.

Ännu högre kan bötessumman bli när och om EU-domstolens dom om fördragsbrott faller. Från den dagen vill EU-kommissionen att böterna på 90 000 kronor om dagen ska fyrdubblas.

Exakta slutsumman är omöjlig att fastställa, men justitieminister Beatrice Ask har tidigare gissat på ett bötesbelopp på sammanlagt 150 miljoner kronor.