Svenska storsatsningar för att lösa klimatproblemen

Igår invigdes ”Svenskt centrum för klimatpolitisk forskning”. Ett nytt forskningscentrum som ska hjälpa våra forskare att tala klarspråk med politikerna och att hitta mer realistiska och genomförbara lösningar på dagens växthusproblem.

Nya angreppsvinklar och ett utvidgat utbyte mellan olika forskningsgrenar är grundtanken bakom ”Svenskt centrum för klimatpolitisk forskning” som invigdes i Norrköping igår. Klimat- och miljöexperter ska jobba sida vid sida med  både ekonomer och samhällsvetare, allt för att få fram nya mer realistiska och politiskt genomförbara förslag på hur dagens klimatproblem ska lösas.

För att temperaturen på jorden stiger och att det kan bli ett stort problem är nog de flesta - både forskare och politiker överens om - men vad som ska och kan göras åt saken det har hittills varit en annan femma.

Och på ”Svenskt centrum för klimatpolitisk forskning” ska man få forskarvärlden att bli bättre på att samordna sina forskningsresultat och att förstå hur det egna arbetet i slutändan påverkar politikerna.