Muterat svininfluensa-virus oroar

En variant av svininfluensan (H1N1) har upptäckts i Asien. Det genetiskt muterade viruset visar tecken på resistens mot de vanligaste medicinerna, exem pelvis Tamiflu.

Viruset är inte immunt, men påverkas inte lika starkt som vanlig influensa.

– Det rör sig inte om en helt ny variant av svininfluensan, och den går fortfarande att behandla, det säger Statsepidemiologen Annika Linde till Ekot.

– Det här är något som vi måste följa noggrant, men än så länge verkar det inte oroande inför den svenska influensasäsongen, säger Lindhe.

Svininfluensan upptäcktes i Mexiko våren 2009. Den spreds snabbt över världen och 18 000 människor tros ha avlidit.

TT