Fler tar ut pappaledighet

Ohälsan minskar och pappaledigheten ökar i Västra Götaland, det visar ny statistik från försäkringskassan. Under första halvåret i år tog papporna ut nästan 18 procent av alla föräldrarpenningsdagar. År 2000 var den siffran drygt 12 procent.

Kostnaderna för sjukpenning minskade under första halvåret i år med 540 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Däremot ökade kostnaderna för sjukersättning och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension och sjukbidrag, med 520 miljoner kronor.