Färre företagskonkurser i länet

Antalet företagskonkurser minskar i länet. Mellan januari och juli i år gick 69 företag i länet i konkurs, och det är 36 färre än under samma period förra året.

Och om man tittar på hela landet så har dom flesta branscher klarat sig bra den här sommaren.

Fast för ttill exempel kläddetaljisterna i landet har sommaren inneburit fler konkurser än förra sommaren, något som tros hänga ihop med det dåliga vädret i juni och början av juli.