Del 13

Picasso in real life

5:41 min

Även om Pablo Picasso aldrig besökte Kristinehamn och invigningen av hans berömda staty, så fick Bengt Olson möta Picasso. Det skedde i samband med ett galleribesök, och plötsligt började Picasso arrangera en installation.