EU vill samordna lagar om arv

2:07 min

EU ska försöka minska risken att människor kommer i kläm när olika länders arvslagstiftning krockar med varandra. Enligt den ansvariga EU-kommissionären, Viviane Reding, drabbas hundratusentals européer av dagens otydliga system.

– Det är en mardröm för europeiska medborgare, säger Viviane Reding.

Varje år inleds 450 000 internationella arvsärenden inom EU, arv som enligt EU-kommissionen är värda totalt runt 1 000 miljarder kronor. Men i sådana här fall krockar ofta olika länders arvslagstiftning med varandra.

Viviane Reding exemplifierar med när en tysk som var man bosatt i Frankrike avled. Enligt tysk arvsrätt skulle mannens hustru och syster dela på de pengar som mannen hade på sitt bankkonto, men enligt fransk lag skulle hustrun få alltihop och ingen kunde tydligt säga vilket lands lag som gällde.

– Det här exemplet visar att vi har många sådana här konflikter mellan regelverken, säger justitieminister Beatrice Ask. De hänger inte ihop med de sätt som vi lever på i dag, där människor flyttar, bor, arbetar och verkar i flera länder.

Det skandinaviska arvssystemet med dödsbon och bouppteckningar finns ingen annanstans i Europa. I går beslutade EU-ländernas justitieministrar att det måste byggas broar mellan EU-ländernas olika arvslagstiftningar, så att det blir tydligt vad som gäller vid internationella arvsärenden.

– Vi är helt överens om att det finns ett utrymme att fortsätta att diskutera undantag, som gör att man inte behöver riva upp hela regelverk, till exempel i de skandinaviska länderna. Det är nog nödvändigt, för viljan att lösa de faktiska problemen ska infinna sig och hålla ut.

Att tekniskt få till de där kopplingarna mellan olika länders lagstiftningar kommer att bli mycket svårt, men enligt Beatrice Ask måste det till en tydlig förbättring inom ett par år.

– Det här är problem som ökar i omfattning, eftersom internationaliseringen ökar. Vi kan inte sitta och vänta, för det här skapar naturligtvis väldigt många problem för människor.