Arbetsmiljöverket synar träindustrin

Under förra året ökade antalet olyckor bland stuveriarbetare rejält, och nu skärper arbetsmiljöverket kontrollen.

Vid omlastning av trävaror råkar stuvarna ut för halk- och genomtrampningsolyckor. Arbetsmiljöverket ska nu se till att sågverk, hyvlerier och träimpregneringsanläggningar förser sina virkespaket med halkskyddad skyddsplast och märker ut håligheter.