Fortsatt flyktingström från Syrien till Turkiet

1:26 min

Sent på lördagskvällen började nya syriska flyktinggrupper dyka upp vid den syrisk-turkiska gränsen, sedan den syriska regimens styrkor inlett nya anfall mot en rad samhällen i nordvästra Syrien. Det kommer också rapporter om att fler syriska soldater deserterat och en del ansluter sig till motståndet i norr.

För första gången användes stridsvagnar för att beskjuta byar och städer. Enligt den syriska oppositionen i de nordvästra delarna har dock alltfler syriska soldater börjat desertera. En del av dem flytt till Turkiet men oppositionen hävdar också att en överste hoppat av och anslutit sig till oppositionen med sina soldater.

Det finns till och med uppgifter om att avhopparna har tagit med sig tio stridsvagnar som nu står vända mot de reguljära syriska trupperna. Detta har dock inte kunnat bekräftas från oberoende källor.