Svensk polis struntar i att lösa bostadsinbrott

2:46 min

Utredare hos polisen blir tillsagda av sina chefer att inte vända på alla stenar för att lösa bostadsinbrott. Istället uppmanas de att satsa på enklare brott, som snabbare ger avtryck i statistiken. Det berättar flera utredare för programmet Kaliber i P1.

"Vi uppmanas att inte utreda"

– Vi fuskar med statistiken, vi utreder lättare brott istället för svårare brott, för att vi hinner inte nå målet annars. Så i slutet på månaden kan det komma ett desperat vädjan från våra chefer, där de ber oss vara snälla och utreda dom lättare brotten. Så vi kan slå ihop den till ett färdigt FUP, säger Tomas Bergström som utreder inbrott i Hallsberg söder om Örebro.

Det här med FUP som Tomas Bergström talar om är polisjargong för ett färdigt förundersökningsprotokoll som skickas vidare till åklagare, alltså ett uppklarat brott från polisens sida.

Tomas Bergström berättar att det finns en press på utredarna att koncentrera sig på brott som är enklare att utreda. De som snabbare kan ge fuppar, till exempel narkotikainnehav eller snatterier.

Han ger en rad exempel på hur inbrottsärenden hamnar i kläm när produktionsmålet så många FUP:ar som möjligt prioriteras.

– Man gör en husransakan hos en känd inbrottstjuv och man hittar godset som man var där för att leta efter, men man hittar även andra gods. Då får man ofta höra att man ska lämna det som man inte vet med 100 procents säkerhet.  Även om det är väldigt solklart att det är en inbrottstjuv som går på amfetamin och som har tio stycken datorskärmar, berättar Tomas Bergström.

Leif Andersson är utredningschef för polisområde syd i Örebro. Han säger att under tiden han arbetat där har det inte varit dåliga siffror. Men rätt generellt säger han sig inte känna igen att polisen satsar på enlare brott.

Polisen och forskaren Stefan Holgersson vid Linköpings universitet har i sin forskning intervjuat utredare i samtliga 21 polismyndigheter runtom i landet.

--Det är till och med förundersökningsledare som säger att ni ska inte engagera er i ärendena, ni ska inte bry er, inte tänka med hjärtat. Ni ska bara beta av det här och det är klart, det blir bara ett nummer i en stor hög.

Kaliber har kontaktat tio andra utredare runtom i landet. Åtta av dem säger att det som Tomas Bergström berättar gäller också i deras distrikt. Målet att producera FUP:ar är överordnat att lösa inbrott.

Bengt Svensson är rikspolischef och högsta ansvarig för den svenska polisen.

– Det här är felaktigt. Är det här utbrett då måsta man ifrågasätta hur verksamheten leds, säger rikspolischef Bengt Svensson.