Baljväxter förstörda av regnet

SKÅNE. Trots att vädret nu har blivit bättre, så kommer inte alla grödor att återhämta sig.

Baljväxterna är en av de grödor som har fått bestående skador.

Enligt Bengt Engström, som är driftsledare för gården på Önnestad Gymnasium, är t.ex. ärterna beroende av att få luft ner till rötterna, och det har varit svårt på grund av regnet.

Allra värst är det för de lantbrukare som har sina åkrar i nordvästra Skåne, där stora delar av skörden har gått förlorad när det gäller baljväxterna.