Slopat vårdnadsbidrag ökar integrationen

2:19 min

Avskaffa vårdnadsbidraget helt och se över föräldraförsäkringen. Det föreslår en statlig expertgrupp som har undersökt utrikesföddas situation på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att förbättra integrationen. Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla, säger en av utredarna.

– Det låser ute kvinnor från arbetsmarknaden, främst kvinnor och de kunskaper de har med sig utnyttjas inte. De förfaller, blir mindre värda med tiden, säger Åsa Olli Segendorf är en av utredarna.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi är en slags tankesmedja vid finansdepartementet.

I dag presenterar de en rapport om hur invandrare lättare ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.

I dag är bara sex av tio utrikesfödda sysselsatta jämfört med åtta av tio som är födda i Sverige.

Enligt Åsa Olli Segendorf är det viktigt för den ekonomiska tillväxten att fler som är födda i utlandet kommer ut i arbetslivet.

– Vi har en fantastisk fördel att vi har många med bra utbildning, men vi har inte varit så bra på att tillgodogöra oss detta. För tillväxten så behöver vi de här, vi måste hitta sätt att tillvarata kompetensen.

Expertgruppen föreslår en rad andra konkreta åtgärder, bland annat att systemet för att bedöma utländsk utbildning ska förenklas och att studenter kan få kunna få högskolepoäng om de hjälper till med läxläsning.

Att slopa vårdnadsbidraget helt och att se över föräldraförsäkringen, är andra förslag.

Det är något som förvånar kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson.

– För oss, när vi utformar familjepolitiken tycker vi att det ska vara valfritt och rättvist. Om vi ska försämra familjepolitiken så tror jag att det är fel lösning. Det handlar om att inte diskriminera någon på grund av bakgrund.

Men utredarna är inte säkra på att det är ett fritt val som ligger bakom.

– Det är egentligen inte så mycket ett val som att de inte har ett alternativ. Det är ju bra att kunna vara hemma med barnen men ur ett rent integrationsperspektiv är det inte en bra åtgärd, säger Åsa Olli Segendorf.