- Godstrafiken måste bli bättre

Glesbygdsverket efterlyser en förbättrad godstrafik över hela landet. I ett yttrande till regeringen säger Verket att man med oro ser hur statliga bolag tar allt mindre ansvar för en positiv regional utveckling.
Senaste exemplet är Green Cargo, som har monopol på godsfrakt. De planerar att sluta trafikera, eller höja transportpriserna ordentligt, i flera av landets mindre orter Glesbygdsverket anser att målet måste vara att alla vägar i landet ska hållas öppna och farbara hela året, och att det måste gälla även det finmaskiga vägnätet.