Släktingfosterhem bäst för barnen

Barn som flyttar till fosterhem hos släktingar, mår bättre och klarar sig bättre än barn som måste flytta till okända. Trots det placerar socialnämnden i Skåne bara vart tredje fosterbarn hos anhöriga, säger Länsstyrelsen. Och det går tvärtemot lagen.

- Man skall överväga att placerar barnet hos släktingar elle annan närstående, men det som är bäst för barnet är viktigast, säger Jonas Terje, socialkonsulent på Länsstyrelsen.

Varje år placeras nära 2000 barn i Skåne i fosterhem, eller familjehem som det numera kallas. Men av dom placeras bara vart tredje barn hos anhöriga, trots att lagen bjuder att en anhörig eller närstående bör vara första alternativet, förutsatt att de kan skapa en bra miljö för barnet. Men sen lagen kom har utvecklingen gått mot att allt färre barn får bo hos anhöriga. Det visar länsstyrelsens rapport.

Jonas Terje kan inte säga vad det beror på att allt färre barn placeras hos släktingar. I statistiken går det inte att se hur socialtjänsten bedömer enskilda fall, och det är svårt för länsstyrelsen att säga om minskningen beror på att socialtjänsten inte överväger släktingar som placeringsalternativ överhuvudtaget, eller att släktingar har funnit s med i beräkningen och av nåt skäl bedömts som olämpliga.

Men han hoppas att de som arbetar med att placera barn ska få en tankeställare av rapporten, för barn mår bättre av att bo hos släkt och vänner.

- Andelen omplaceringar är färre i släktinghem. Kontakten med de biologiska föräldrarna fungerar också bättre då, säger Jonas Terje.